از ذهن تا دهن

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است...

 

تا ذهنت را باز نکردی

دهنت را باز نکن...

/ 1 نظر / 44 بازدید
نیلوفر

اگر كسي با اطمينان به سمت روياهايش به پيش برود و بكوشد تا آنچنان زندگي كند كه هميشه تصورش را كرده است، با چنان موفقيتي به آنها خواهد رسيد كه در زمانهاي عادي، دست نايافتني به نظر مي رسد.((هنري تورئو))