گل طوفان سواری  وای بر من،           تمام عشق یاری وای بر من

علی اکبر که جوشن داشت آن شد،      تو که جوشن نداری وای بر من

ولا حول ولا قوۀ الا با الله العی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین